Op donderdag 23 maart 2017

is overleden in het Klooster H. Hart te Asten

onze pastoor

 Sjef van den Nieuwenhof

Priester van het H. Hart van Jezus.

 

geboren op 18 oktober 1926 te Helmond

geprofest op 8 september 1947 te Asten

priester gewijd op 18 juli 1954 te Nijmegen.

 

PATER JOSEPHUS ADRIANUS GERTRUDIS VAN DEN NIEUWENHOF SCJ

 

Sjef is heel zijn leven een echte pastor geweest.

Als missionaris in Kongo van 1956 tot 1971

Vanaf 1971 in parochies in Deurne.

Vanaf 1985 pastoor in Elsendorp, waar hij 32 jaar lang op heel persoonlijke wijze heeft gewerkt,

als zeer gewaardeerd lid van onze dorpsgemeenschap,

in 2010 benoemd tot “Ereburger van Elsendorp”.

 

Gedenken wij “onze” pastoor Sjef in onze gebeden.

 

Op maandagavond 27 maart is om 19.00 uur de avondwake in de parochiekerk

St. Christoffel, St. Christoffelplein 1, 5424 TH Elsendorp.

 

Vanaf 14.00 uur bent u in onze kerk welkom voor een persoonlijk afscheid.

 

De plechtige Eucharistieviering vindt plaats op dinsdag 28 maart 2017 om 10.30 uur in voornoemde kerk, aansluitend volgt de begrafenis op het parochiekerkhof,

waarna iedereen welkom is voor een kop koffie/thee met een broodje

in ons buurthuis de Dompelaar.

  

Mede namens de familie,

de Paters scj,
en Parochie H.Willibrordus Gemert-Bakel,

Parochiecommissie St.Christoffel, Elsendorp
 


2010 - feest 25 jaar pastoor + St. Christoffelkerk 50 jaar
Ereburger van Elsendorp

 

Voor een impressie van de uitvaart - klik op dit handje

 

 

                   

 

Blijken van medeleven ontvangen via email

23 maart

Met Grote Dankbaarheid kijken wij, als gezin terug op een heel fijne band met Pastoor Sjef van den Nieuwenhof en  de Parochie in Elsendorp. Wij wensen u allen veel sterkte met het moeten loslaten van zo een inspirerende Pastoor en kracht voor de Parochie Elsendorp. Wij hopen dat we met elkaar de weg mogen vervolgen die Onze Pastoor Sjef ons is voor gegaan.

 

Een hartelijke, dankbare groet, Anneke Uijterlinde

 

 

Ons medeleven gaat uit naar jullie nu je moet loslaten degene die je dierbaar is, ook voor ons.

Afgelopen zomer heeft hij ons nog tweemaal bezocht en we bewaren zeer goede herinneringen aan die gesprekken en zijn persoon. Zowel oecumenisch als prive gaan we hem missen. Heel veel sterkte om dit alles een plaats te geven en wijsheid voor de toekomst.

 

Wim en Hermien Prinsen

 

 

Gecondoleerd met het verlies van een markante pastoor!

Veel sterkte met alle voorbereidingen voor de uitvaart.

Met vriendelijke groet, namens de parochie O.L.V. tenhemelopneming, Nellie Martens

 

 

Ik heb geen woorden  -  Wat kan ik zeggen  -  Hij was een geweldige man - Een echte vriend 

Het zal een groot gemis zijn voor jullie - Heel erg veel sterkte 

Hartelijke groet van Jeanne en Buddy 

 

 

Onze condoleances voor iedereen die betrokken is bij de parochie en allen die hem zullen missen. Dankbaar voor de tijd dat Sjef van den Nieuwenhof in Elsendorp lief en leed heeft gedeeld met de gemeenschap op zijn geheel eigen wijze.

Met pijn in het hart omdat we nu zijn bijzondere hoofdstuk moeten gaan afsluiten.

Hartelijke groet, Theresia

 

 

Allereerst wil ik jullie condoleren met dit grote verlies in de Elsendorpse gemeenschap

namens alle leden en ouderlingen van het Sint Jorisgilde Gemert.

Het zat er natuurlijk wel aan te komen maar toch altijd onverwachts.

Wij als gilde zijn al jaren verbonden met Elsendorp en jullie parochie,

en daarom willen wij ook de laatste eer komen bewijzen tijdens de uitvaart op dinsdag 28/3.

Heel veel sterkte de komende tijd.

 

Met vriendelijke gildegroet, Rob van de Vossenberg, Deken-schrijver Sint Jorisgilde Gemert

 

 

Parochianen van Elsendorp, gecondoleerd met het overlijden van jullie geweldige Pastoor.

Een bijzondere Herder en geliefd persoon is nu een Heilige boven in de Hemel,

en waakt daar over jullie allen. Wij wensen jullie allen veel sterkte , en ook dankbaarheid,

dat hij zo lang jullie Pastoor mocht zijn.

 

Groetjes van Cees en Verony v.d.Hulst

24 maart

 

Langs deze weg wil ik alle Parochianen van Elsendorp Condoleren met dit grote verlies

en veel sterkte wensen voor de komende dagen.

 

Annie  Opsteen

 

Dank je wel voor de zorgvuldige berichtgeving over onze pastoor de laatste weken.

Zo bleven we toch allemaal dich bij hem.

Dinsdag wordt een dag vol dankbaarheid voor deze bijzondere mens.

 

Vriendelijke groet, Ietje

 

25 maart

 

Ik bewaar mooie herinneringen aan pastoor Sjef.

Eenvoudig, meelevend en een vriendelijke uitstraling. Ook een echte kindervriend.  

Ik zie steeds het beeld van Sjef voor me: Op zijn fiets aankomend bij  de Ivenschool

en later de Dompelaar voor een praatje of drukwerk. Een welkome gast. 

Elsendorp zal hem missen. Maar zeker ook het bestuur van de parochie.

Jullie hebben zijn afwezigheid al goed opgevangen. Heel veel succes voor de toekomst.

Jullie zullen voor Sjef ongetwijfeld een mooie afscheidsviering hebben. 

 

Hartelijke groeten vanuit Bali. - Piet Willems 

 

Bedankt voor de kennisgeving van het overlijden van pastoor Sjef.

Voor jullie en Elsendorp oprechte condoleances.

Sjef was een markante mens en heeft als herder veel voor Elsendorp betekend.

Breng de mensen van het kerkdorp Elsendorp mijn medeleven over.

Geef Sjef een mooi afscheid dat hij verdiend heeft.

Veel sterkte. Moge hij rusten in vrede.

 

Met vriendelijke groeten, Camiel van Lamoen, pastoor parochie St. Willibrordus Eersel.

 

27 maart

Geachte Parochie,

Geschokt was ik door het overlijden van collega pastoor Sjef. Ik heb maar een paar jaar met hem samengewerkt vanuit de Vossenbergkerk, maar het was altijd een feest hem te zien en spreken! Een zeer bijzonder man!  Ik gedenk hem met vreugde en vertrouw dat hij bij onze lieve Heer mag rusten van zijn werken, 

Met gr Jos de Heer

 

 

Beste Giel,

Nu jullie over enkele ogenblikken in de avondwake Sjef gaan gedenken wil ik via jou

aan de parochie mijn medeleven  uiten. In gedachten ben ik bij jullie daar in de mij zo bekende kerk en gedenk met jullie jullie pastoor, mijn geliefde broeder Sjef.

Dankbaar denk ik terug aan deze aparte mens.

We hebben heel wat gesprekken gevoerd, soms hevig; we konden het goed met elkaar oneens zijn, maar altijd met respect voor wie we waren en soms met een grote lach, een grap en een grol. Maar elkaar altijd de ruimte schenkend.

Hoe het ook zij, wij wisten ons met elkaar verbonden.

We hebben wonder mooie vieringen samen gedaan. Vooral zijn priesterfeest, waar ik in de eucharistieviering volledig alle ruimte kreeg om  de instellingswoorden met hem te zingen, zal ik me blijven herinneren. Hij schiep ruimte, misschien soms te veel? Ik zou het niet weten. Dat doet  er ook niet toe. Wij vierden samen de eredienst!!!

Ik heb zijn pastorale trouw bewonderd, zijn liefde voor jullie, Elsendorpers en naar ik begrepen heb, hebben jullie ook hem met veel zorg en liefde omringt in zijn laatste levensjaren. Daar zal hij jullie dankbaar voor zijn geweest.

 

Och,  Sjef… soms complimenteus naar mij, soms met een lach zeggend: Joke, jij ook altijd met je bijbel en ik: jij ook altijd op je fiets. Sjef… met zijn heerlijke rode bietjes bij mijn keukendeur.

Het spijt me verschrikkelijk dat Elsendorp voor mij nu zover weg ligt en ik niet bij jullie kan zijn om hem naar zijn laatste rustplaats te brengen , waar anders dan in Elsendorp.

 

Vergeet dan nooit dat wat er ook gebeurt met jullie kerk, jullie parochie, jullie persoonlijk,  het verhaal van de heilige Christoffel ons doet weten dat wij gedragen worden door Christus, onze Opgestane Heer.

Buiten is de lente ten volle uitgebroken. Moge dat een symbool zijn van de nieuwe lente, die met Pasen doorbreekt.

 

Ik groet jullie in diepe verbondenheid,

jullie zuster in  Christus,

Joke Vrijlandt