Parochiebestuur
Sint Johannes Evangelist Elsendorp

werd in plaats van parochiebestuur:

Commissie Sint Christoffel Elsendorp

van Parochie H.Willibrordus
Gemert-Bakel

   
  St. Christoffelplein 1, 5424 TH - Elsendorp

0492-351247/361215

   
Voorzitter: Giel van Kessel  0492-351948 
info@parochie-elsendorp.nl
Secretaris: Annie Egelmeers
Penningmeester: Huub Donkers
Lid:  Peter v.d. Pas
   
Gezinsbijdrage en andere giften zijn welkom op: (IBAN per 1 februari 2014)
NL43 RABO 0114 000 859 (Rabobank)
of
NL43 INGB 0001 081 131 (Giro)
 

Parochiekerk Elsendorp
 

WERKGROEPEN: CONTACTPERSONEN 
Welkom/ nieuwkomers: Huub Donkers
Kerkleden administratie: Giel van Kessel
Ouderenvieringen: Ans Emonds
Oecumenische vieringen: Ans Emonds
Avondwake: Riek van Lankveld-Nooijen
Gem. koor Crescendo: Sjraar Dings
Zangkoor Rejoice: Gerrie de Bruijn
Kosters/Collectanten: Giel van Kessel
Misdienaars: Giel van Kessel 
Kerkpoetsgroep: Annie Kanters
Klusjes werkgroep: Frans Louws
Doopgroep: Manita Dings
Eerste Communiegroep: Anke Sevenster
Vormselgroep: Peter v.d. Pas
Jeugdwerk: Peter v.d. Pas
M.O.V.: Henk Jans
Ziekenbezoek: Ans Emonds-v.d. Laar
Publiciteit: Giel van Kessel
Apostolaat van de Weg: Annie Egelmeers
Onderhoud gebouwen: Willy Donkers
Onderhoud kerkhof: Sjraar Dings