Vieringen:

1e zaterdag 19.00 uur

Woord- en Communieviering

met diaken

3e zaterdag 19.00 uur H.Mis

2e en 4e zondag 10.00 uur

Woord- en gebedsviering

met eigen lectoren

Parochiekerk Elsendorp

H. Missen november/december 2018
zaterdag 3 nov: 19.00:

Eucharistieviering Allerheiligen-Allerzielen met koor Crescendo
Intenties:
Mari de Groot
Antoon Donkers
Overleden familie van der Putten-van den Heuvel
Lou Jordans
Antoon en Hanneke Sommers-van der Zanden
en Familie van Rijssel-van der Steen

We herdenken al onze overledenen van het afgelopen jaar:
Pieter Jonkers - Hans Foucher - Hein Bos -
Jos Janssen - Hanneke Sommers - Annie Pronk -
Frits van Goch - Jan Hoeijmakers - Tineke van Els -
Rob v.d. Wassenberg

    zondag 11 nov: 10.00:

Woord- en communieviering met koor Crescendo
Intentie: overl. ouders Verstraten-van Cuijk en familie

zaterdag 17 nov: 19.00: Eucharistieviering met koor Crescendo
zondag 25 nov: 10.00: St. Ceciliafeest koor Crescendo
Intenties:
André Jans en overleden familie
Mari de Groot en overleden familie en kennissen
Alle levende en overleden koorleden
zaterdag 1 dec: 19.00:

Woord- en communieviering
- 1e zondag vd Advent

 zondag 9 dec: 10.00:

Woord- en communieviering met koor Crescendo
- 2e zondag vd Advent
Intenties:
Overleden ouders Kusters-van der Steen
Pieter Jonkers

 zaterdag 15 dec: 19.00:

Eucharistieviering met koor Crescendo
- 3e zondag vd Advent

 zondag 23 dec: 10.00:

Woord- en communieviering met koor Crescendo
- 4e zondag vd Advent

maandag 24 dec: 19.00: Herdertjesviering met zangkoor Rejoice
dinsdag 25 dec: 11.00: Hoogfeest van Kerstmis met koor Crescendo
Intenties:
Overleden ouders Bouw-van Lankveld en dochter Maya
Overleden ouders Kusters-van der Steen
woensdag 26 dec: 10.00:

Woord- en communieviering mmv onze Muziekvereniging

zondag 30 dec: 10.00:

Woord- en communieviering met koor Crescendo
- we vieren oud-jaar

 dinsdag 1 jan: 10.00: Nieuwjaarsviering
Voorg./Lectoren

november/december 2018

zaterdag 3 november:

Pater Piet Delisse en Joke ten Haaf

zondag 11 november: Tonnie van Boxtel en Jolande Spierings
zaterdag 17 november: Pater van Moorsel en Ria Buuts
zondag 25 november: Thea Huijben en Ans Bouw
zaterdag 1 december: Diaken Jos vd Bosch en Joke ten Haaf
zondag 9 december: Ans Emonds en Tonnie van Boxtel
    zaterdag 15 december: Pastor Stefan Schevers en Ria Buuts
 zondag 23 december:

Jolande Spierings en Ans Bouw

maandag 24 december: Thea Huijben en Joke ten Haaf
dinsdag 25 december: Pastor Stefan Schevers en Jolande Spierings
woensdag 26 december: Ans Emonds en Tonnie van Boxtel
  zondag 30 december: Thea Huijben en Ans Bouw
dinsdag 1 januari: Joke ten Haaf en Ans Emonds

Misdienaar

november/december 2018
zaterdag 17 november: Aaliyah Mik
zaterdag 15 december: Aaliyah Mik
dinsdag 25 december: Aaliyah Mik