Stichting Britt Helpt is weer heel actief...
update 28 oktober 2018

Na Vastenactie 2017 gaat Parochie H.Willibrordus Gemert-Bakel
ook in 2018 weer
voor Stichting Britt Helpt

Update 8 april 2018

Beste allen,
Trots zijn we op het feit dat afgelopen maanden we continu in staat gebleken zijn om de projecten vanuit Nederland in gang te houden. Dit betekent niet alleen credits voor het werk van afgelopen augustus, maar ook dat we nog nooit eerder zoveel voortgang geboekt hebben. Zoveel voortgang dat we over enkele weken weer in het vliegtuig stappen om te doen, waarvan iedereen verteld heeft dat het nooit ging lukken. Namelijk de grond van Boithuto voor eens en voor altijd veilig stellen voor deze plattelandsschool met zijn prachtige leraren en leerlingen. 
 
Grond van Boithuto
Het verhaal in een nutshell. Boithuto is opgericht in 1961 door een blanke dame met een warm hart voor de regio en het onderwijs. Zij was grootgrondbezitter en heeft een stuk van haar grond ter beschikking gesteld, de eerste gebouwen opgericht en altijd de belangen van Boithuto behartigd, voor zover zij dit kon. In 2015 is zij overleden en is de grond naar haar zoon gegaan. Hij heeft echter geen ambitie om de farm in het afgelegen gebied voort te zetten en  woont zelf in Kaapstad, een slordige 2000 kilometer verderop. De farm staat te koop en daarmee was het risico levensgroot dat als er een nieuwe eigenaar zou komen de school verjaagd zou worden en de infra die inmiddels aanwezig is voor hele andere doeleinden gebruikt zou worden. Ook gebruik van de nabijgelegen waterpomp zou niet langer zeker zijn. 
 
De afgelopen drie jaar hebben wij ons samen met de zoon ingezet voor het behoud van Boithuto en dat heeft geresulteerd in het afsplitsen van de grond van de grote farm, waarbij het eigenaarschap van dat nieuwe stukje grond nog een ander dilemma was. Na veel afwegingen en opties is het eindresultaat dat we een Afrikaanse variant van onze stichting opgericht hebben die over een paar weken de handtekeningen zal zetten en de grond in ontvangst zal nemen met als statutair doel de belangen van Boithuto voor altijd te behartigen. Daarbij is onze positie ten opzichte van het ministerie van onderwijs ook sterker dan ooit. Nog niet alle handtekeningen zijn gezet, dus we moeten niet te vroeg juichen, maar we houden jullie op de hoogte uiteraard en dit ziet er echt goed uit.
 
100% Geslaagd!
Ander prachtig nieuws is dat de ondersteuning die we gegeven hebben met extra onderwijsmateriaal het resultaat heeft opgeleverd dat voor het eerst in geschiedenis van de school, alle leerlingen geslaagd zijn. Dit ten opzichte van een slagingspercentage in 2016 van nog slechts 26%. Hiervoor zijn ze in het zonnetje gezet door het ministerie van Onderwijs en draagt enorm bij aan de trots en het zelfvertrouwen van de school. En natuurlijk glunderen wij ook van oor tot oor als we deze foto's doorgestuurd krijgen :-).

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook als stichting vallen we onder deze wet, welke per 20 mei 2018 van toepassing is. Een van de dingen die deze wet van ons vraagt, is dat we alleen mails mogen sturen naar mensen die zelf en herleidbaar toestemming hebben gegeven om onze nieuwsbrieven / mails toe te zenden. Dit betekent concreet dat we jullie vragen om dat te doen, anders zullen jullie na 20 mei geen mailing meer ontvangen.
 
Ga naar onze website naar contact (volg http://www.stichtingbritthelpt.nl/contact/)
en vul je naam en emailadres in, in het vak rechtsboven...

Voor het laatste nieuws - klik op de link naar de nieuwsbrief....

2018 - nieuwsbrief 1

2018 - nieuwsbrief 2

2018 - nieuwsbrief 3

2018 - nieuwsbrief 4

2018 - nieuwsbrief 5de opbrenst van de vastenactie 2018 en van de MOV-groep van De Mortel


Britt helpt Zuid-Afrika - Gemert-Bakel helpt Britt

Doelen:
Stichting Britt Helpt
verbetert voor kinderen in kansarme gebieden de omstandigheden waarin zij leren en leven met als doel deze kinderen een betere toekomst te bieden. Iedereen heeft tenslotte recht op een toekomst, ook als je ouders arm zijn of heel afgelegen wonen.

Stichting Britt Helpt steunt op dit moment twee projecten in Limpopo, Zuid-Afrika. Het grootste project is de Boithuto school in Swartwater. Dit is een arme plattelandsschool met bijbehorende kostschool. Op Boithuto zitten ongeveer 160 kinderen in de leeftijd van 4 tot 22 jaar, komende uit een omtrek van 150 kilometer. De school kan nauwelijks rekenen op regeringssteun, omdat de regering vindt dat iedereen maar naar de stad moet komen.

Zonder de hulp van Stichting Britt Helpt zou deze school gesloten zijn. Met dank aan onze hulp is de school opgeknapt en uitgebreid. De bestaande bouw is waar mogelijk gerenoveerd en er zijn twee klaslokalen bijgebouwd. Ook is de kostschool uitgebreid en heeft de hele school ieder kind een nieuw schooluniform gekregen. De aanschaf van een nieuw uniform is vaak een reden voor voortijdige schoolverlating. Ook wordt ondersteuning gegeven in bijscholingsprogramma’s voor leraren en krijgen eindexamenleerlingen extra training. Tenslotte is geïnvesteerd in een speeltuin, sanitaire voorzieningen en sportmogelijkheden. Voor Boithuto willen we heel graag extra lesmateriaal aanschaffen en een ruimte realiseren voor de leraren (die is nu geheel afwezig). Ook vraagt de school blijvend onderhoud en zijn we een talent ontwikkelprogramma aan het opzetten om individuele kinderen te kunnen helpen.

Het tweede project is een kinderdagverblijf met ongeveer 20 kinderen die alleen beschikken over een golfplaten hut. In 2016 hebben we ze enkele meubels, speelgoed en eten gegeven. Graag zouden we in 2017 basis sanitaire voorzieningen realiseren.

In 2016 heeft Stichting Britt Helpt actief afstemming gezocht met het ministerie van Onderwijs en zijn soortgelijke arme plattelandsscholen in kaart gebracht.

Stichting Britt Helpt heeft verschillende steunaanvragen, welke ze zullen gaan ondersteunen op het moment dat ze daar middelen voor hebben. Iedere euro helpt enorm om dit werk voort te zetten!

Stichting Britt Helpt is opgezet door Britt van Berkel uit Gemert, die al op 12-jarige leeftijd is begonnen met het helpen van de kinderen in Zuid-Afrika!! - En wij gaan Britt helpen....

Voor meer informatie over Britt - kijk op  www.stichtingbritthelpt.nl


In de meeste dorpen wordt geld ingezameld via de Goede-doelen-week, maar ook scholen mogen meedoen.

De basisschool van Elsendorp, Kindcentrum de Dompelaar heeft in 2017 ook geld ingezameld voor Britt.
Zij hebben het mooie bedrag bijeengebracht van €221,01 - dank je wel kinderen en juffrouwen.

De totale opbrengst van vastenactie 2017 was geen €6752,- (er kwam nog wat na!) maar €6800,-

 
Voor wie de besteding van de sponsorgelden wil volgen zijn hieronder de nieuwsbrieven...
2017-nieuwsbrieven\1-2017-Vol twijfels en een soepele start.pdf
2017-nieuwsbrieven\2-2017-Motlopi & Mosima.pdf
2017-nieuwsbrieven\3-2017-Leerlingen en projectenoverzicht.pdf
2017-nieuwsbrieven\4-2017-Tover een lach-acties en kerstkaarten.pdf
2017-nieuwsbrieven\5-2017-De deelprojecten.pdf
2017-nieuwsbrieven\6-2017-Hobbelpad en meer deelprojecten.pdf
2017-nieuwsbrieven\7-2017-Afsluiting met feesten en mooie spullen.pdf
2017-nieuwsbrieven\8-2017-11-06-Update-Britt.pdf