Zelfs onze Paus heeft zijn eigen website...

kunnen wij dus niet achterblijven....

(klik op de foto voor nieuws uit het Vaticaan....)

 

 

Gezinsbijdrage en andere giften zijn welkom op:

NL43 RABO 0114 0008 59 (IBAN-Rabobank)
 

 

en ook dit jaar 2021 gaan de autozegeningen door...

   zaterdag 19 juni:  19.00: Eucharistieviering met autozegening

     zondag 27 juni:  11.00:  Eucharistieviering met autozegening

met onze nieuwe pastoor Issag Jesudass

 
 

Kerstmis in Elsendorp...
niet binnen, dan maar buiten...
 

met dank aan de "brengers van het licht"...

 

 

Mededelingen over misvieringen in onze 7 kerken van de parochie (14 okt.)

Geachte parochianen,
Het zal u niet ontgaan zijn dat in de afgelopen dagen de maatregelen rond het terugdringen van corona-besmettingen fors zijn aangescherpt door de Nederlandse overheid en in het verlengde daarvan door de Nederlandse bisschoppen.

Op onze website kunt u in het schrijven van onze bisschop Gerard de Korte op 12 oktober jl. lezen dat wij allen binnen de parochie dringend gevraagd worden maatregelen te treffen en na te leven waardoor de kans op besmetting afneemt.

Vanaf het aanstaande weekend 17 en 18 okt hanteren we extra regels tijdens misvieringen in al onze kerken.

Zo geldt er een maximaal aantal van 30 gelovigen in de kerk per viering en wordt het dragen van een mondkapje, door ons indringend verzocht. Gaat u ter communie dan hoeft het kapje niet gedragen te worden.

Om alles rond het maximum van 30 gelovigen goed te hanteren voeren we een reserveringsplicht in. U wilt toch ook niet als 31e aan de kerkdeur komen en dan worden teruggewezen?

Vóór elk weekend kunt u in ieder van onze 7 kerkdorpen een specifiek telefoonnummer bellen en uw naam, telefoonnummer doorgeven en het aantal personen.

Wij vragen aan families die een intentie hebben opgegeven voor de weekendviering met een beperkt aantal familieleden te komen (4 personen) om zo het voor andere parochianen ook nog mogelijk te maken de viering bij te wonen.

Per kerk wordt een lijst aangelegd tot het maximum van 30 is bereikt; pastor en andere bedienaren zijn uitgesloten van dit aantal en behoeven zich niet aan te melden.

Het is niet mogelijk om te reserveren voor een ander weekend dan het aanstaande weekend.

De drie missen op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend zijn uitgesloten van aanmelding vooraf omdat het aantal gelovigen ver onder de 30 ligt.

Van de Allerzielenvieringen in onze kerken wordt één viering gemaakt; deze viering op maandag 2 november om 19.00 uur vindt plaats in de St. Jan en zal live uitgezonden worden. Er geldt een reserveringsplicht voor deze viering.

De oecumenische viering op zondag 25 oktober zal ook plaatsvinden vanuit de St. Jan en wordt dan live uitgezonden.

Voor de kerstvieringen wordt een apart rooster gemaakt rond 30 oktober en zal dan zo snel als mogelijk gecommuniceerd worden.

De andere Corona-maatregelen binnen de kerk blijven van kracht.

 

Samenvattend:

·        U komt alleen naar de kerk als u geen corona symptomen heeft; dit wordt bij binnenkomst nogmaals aan u gevraagd.

·        Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en draagt u een mondkapje dat u blijft dragen tijdens de viering.

·        Uw aanmelding wordt gecontroleerd aan de hand van uw naam; geen aanmelding?... dan helaas geen toegang!

·        Via de aangegeven routes gaat u naar een als zodanig aangegeven zitplaats

·        De gelovigen zingen niet; geven elkaar geen hand bij de vredeswens.

·        Als u ter communie gaat draagt u geen mondkapje, u ontsmet uw handen vlak voor het ontvangen van de communie.

·        Na de dienst verlaat u, met mondkapje op, rustig het gebouw via de aangegeven routes en houdt voortdurend minimaal 1,5 m afstand van elkaar.

Voor het telefonisch aanmelden hebben wij een aantal personen bereid gevonden deze taak vrijwillig op zich te nemen. Zij stellen een deel van hun privétijd beschikbaar voor ons allen en wij zijn hen allen daarvoor zeer erkentelijk!

Gemert:          M. School        06-13065425              bellen do – vr tussen 13.00 en 16.00 uur

De Mortel:      T. Keursten     362787/06-10648522 bellen vanaf vrijdag 18.00 uur

Bakel en Milheeze: P. v.d. Weijer  341665/06-33653958 bellen vanaf vrijdag 18.00 uur

De Rips:          B. Gelden        0493-599313              bellen do – vr - za vanaf 9.00 uur

Handel:           N. Martens     322410/06-24927058 bellen do -vr vanaf 18.00 uur

Elsendorp:       Giel van Kessel  06-2086 8201  of  351948 - bellen do – vr - za vanaf 9.00 uur

Wij realiseren ons dat enkele parochianen mogelijk in het volgend weekend niet (meer) naar hun eigen kerk kunnen omdat het maximaal aantal is bereikt; het staat hen vrij om telefonisch contact te zoeken met een andere kerk van onze parochie.

Dankzij de hulp van Omroep Centraal zal er vanaf zondag 18 oktober de misviering van 11.00 uur uit de St. Jan in Gemert live uitgezonden worden. Deze misviering zal een parochie breed karakter hebben omdat de misintenties van alle kerkdorpen hierin worden afgelezen.

Al met al stevige maatregelen die ons leven sterk beïnvloeden. Maar met ieders medewerking kunnen wij ons geloof op een waardige manier blijven belijden.

Blijf gezond!

Pastores en parochiebestuur

 
 

PROFICIAT  PROFICIAT  PROFICIAT

 Op zondag 11 oktober 2020
hebben de volgende kinderen hun Eerste Communie van Pastor Schevers mogen ontvangen:

Lisa Hoevenaars, Laura Schepers, Olivier Stepien, Wout Donkers, Janne v.d. Laar, Janthe Hurkmans,
Lonne v. Lankveld, Thijs Hermkens, Koen Schepers, Stef Berens, Jasper Jacobs, Saartje Rovers.

 
Het heeft Zijne Majesteit behaagd....

Koninklijke onderscheiding voor een vrijwillig(st)er met grote verdiensten voor onze parochie

Annie Egelmeers-de Vocht

Lid in de Orde van Oranje Nassau

kreeg al wel de bloemen, maar het opspelden van de onderscheiding komt later...
opspelden moet wachten tot anderhalve-meter-afstand niet meer hoeft...


Paasboodschap van de Nederlandse bisschoppen

 in tijden van corona

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is.
En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’.
Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven.
Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen
niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus.
De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

Lees verder....

https://www.bisdomdenbosch.nl/paasboodschap-van-de-nederlandse-bisschoppen-in-tijden-van-corona/

 
 

Klokken van hoop en troost

luiden op woensdagen van 19.00-19.15 uur
(tot de kerken weer open mogen)

en ook op Eerste Paasdag van 12.00 - 12.15 uur...

Op initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam startte op woensdag 18 maart de actie Klokken van troost en hoop, die door de Raad van Kerken overgenomen werd. De actie vond veel weerklank en kreeg de nodige aandacht in de media.
Op verzoek van vele deelnemende parochies en gemeentes door het hele land is besloten deze actie te verlengen
 tot het moment dat de overheid aangeeft dat (kerkelijke) bijeenkomsten weer mogelijk zijn.
De Klokken van troost en hoop verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Meer over de actie is te lezen op www.klokkenvanhoop.nl.  
Meer informatie ook op de website: www.raadvankerken.nl

Naast deze actie zijn er ook vele kerken die op eerste Paasdag om 12.00 uur hun klokken zullen luiden, als teken van verbondenheid met allen die de kerkgang met Pasen moeten missen en om gezamenlijk uitdrukking te geven aan het goede nieuws van de opstanding van Christus. Een oproep hiertoe kwam van het Bossche Klokkenluiders Gilde. Ook dit initiatief wordt van harte ondersteund door de Raad van Kerken.

 

 

voor alle informatie van het bisdom:   https://www.bisdomdenbosch.nl

voor informatie van onze parochie:   https://www.heiligewillibrordus.nl/

of nieuws van onze Paus:  https://www.vaticannews.va/en.html
 

 

Kerk aan het Werk!
Lees hier het rapport van de commissie
 
 

Frans van de Vossenberg
17 november 2019 - Pauselijke onderscheiding ontvangen voor zijn vele verdiensten voor onze parochie

17 november 2019 - Diny van de Vossenberg-Coenen gehuldigd voor 60 jaar trouw lid van ons zangkoor Cecilia
door pater Martin van Moorsel
 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd....

Koninklijke onderscheiding voor een vrijwilliger met grote verdiensten voor onze parochie

Sjraar Dings

Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

 

Gehuldigd

Coby de Groot-Kanters 70 jaar lid van het koor....

Coby van Harte Gefeliciteerd...

 

onze nieuwste aanwinst...
de urnenmuur

en ingezegend door onze pastor Stefan Schevers...

juni 2018
Autozegening 2018
 

Zondag 3 juni hebben Robin Haegens en Weronika Ziarek hun Eerste Communie gedaan
samen met Marle Hendriks - Bloem Jansen - Luna Jonkers - Jasper van Katwijk
Tygo Slingerland - Juultje van der Walle - Fay van de Wijdeven in Handel

Van Harte gefeliciteerd.


(FoTovergrafie.nl)
 

KERK4KIDS-EVENT  - juni 2018

 Hoi kinderen,
Jullie zitten nu in groep 5, groep 6 of groep 7 en jullie hebben al je Eerste Communie gedaan.
Wij willen voor jullie een leuke middag organiseren zodat je weet dat we je in de Kerk nog niet vergeten zijn
en we vinden het gezellig om elkaar weer eens te ontmoeten.  
 

We hebben op  zaterdagmiddag 30 juni


een leuke middag georganiseerd en vinden het fijn als jij er ook bij kunt zijn.

Om 14.00 uur komen we samen op de pastorie in Handel (naast de kerk).
We gaan met elkaar leuke activiteiten en spellen doen.

Het duurt tot ongeveer 17.00 uur, dan kun je weer worden opgehaald,
óf blijven tot na de gezinsviering die om 17.30 uur begint tot 18.30 uur
(we zorgen dan voor een hapje tussendoor).


De bijeenkomst is
gratis.  

Doe je mee? Geef je dan uiterlijk 24 juni op via emailadres:  fam@jgoossens.nl

 

Graag tot dan, vele groeten, werkgroep 5,6,7, parochie Gemert-Bakel

 

Contactpersonen voor deze activiteit vanuit de diverse dorpen:

Elvira Goossens 06-51526106

Harold Driessen 06-12244090

Eugenie Dapperen 06-51039376

 Sjan Bisschops 06-49080726

Marielle van Horssen 06-44150875

 


april 2018

Onze parochie H.Willibrordus heeft een nieuwe pastor in de persoon van
Stefan Schevers
 


Zondag 8 april is hij in de Eucharistieviering van 14.00 uur gepresenteerd.
Het is de bedoeling dat hij op termijn in Gemert zal gaan wonen.
Pastor Schevers wordt pastoor in pastorale zin.
In bestuurlijke zin blijft deken Theo Lamers waarnemend pastoor.

Schevers werd geboren te Boxtel op 28 november 1975 en is getogen in naastgelegen dorpje Esch. Een dorp met 1800 inwoners. Hij behaalt na zijn gymnasiumopleiding te Sint Michielsgestel zijn propedeuse psychologie aan de universiteit van Tilburg (1995). Echter door een filosofie les van de Kapucijn Piet Leenhouwers wordt de interesse gewekt voor de grote vragen van het bestaan binnen de studie van theologie. Aanvankelijk hoopt hij nog psychologie te combineren met de vrije studierichting zingeving en hulpverlening. Echter een roeping om Christus te volgen in zijn herderschap doet hem overstappen naar de zevenjarige klassieke studierichting theologie te Tilburg. Om de kerk te vitaliseren volgt hij een internationaal trainingsjaar voor missie en jongerenwerk en leidt hij een katholieke studentenverenging in Tilburg. Hij is in 2007 afgestudeerd aan de faculteit katholieke theologie bij prof. dr. Frans Maas over de verhouding tussen “schoonheid als toegang tot God” en de zeggingskracht van de gekruisigde bij Hans Urs von Balthasar. Daarnaast behaalt hij het diploma geestelijke verzorging om als geestelijk verzorger in zorginstellingen of in de kerk aan de slag te kunnen.
Het wordt de kerk, want er lag reeds lange tijd een roeping te sluimeren.
 

Ook actueel is de nieuwe wet op de privacy...
daarom moeten we nu o.a. veel foto's weglaten...
Meer info onder het kopje: "Privacy"

Niet echt actueel is de uitgave van een tijdschrift voor veilig verkeer...
De eerste uitgave is gedateerd 1955...

U vind die op de pagina van de Autozegening, onderaan...