Zelfs onze Paus heeft zijn eigen website...

kunnen wij dus niet achterblijven....

(klik op de foto voor nieuws uit het Vaticaan....)

 

 

Gezinsbijdrage en andere giften zijn welkom op:

NL43 RABO 0114 0008 59 (IBAN-Rabobank)
 

 

Gedragsregels voor het bezoeken van vieringen in de kerken

van de parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel (3 november 2021)

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november j.l. heeft het parochiebestuur besloten om met ingang van zaterdag 6 november 2021 alle bezoekers van misvieringen in de kerken van de parochie te verzoeken om de volgende gedragsregels in acht te nemen:
Bij binnenkomst in de kerk, zolang u door de kerk loopt en bij het naar buiten gaan draagt u een mondkapje.
Zolang u op uw zitplaats verblijft kan het mondkapje af; tijdens het ter communie gaan hoeft het mondkapje niet op.
U zoekt een zitplaats zodanig dat u minimaal 1,5 m afstand houdt tot andere kerkgangers (personen uit hetzelfde huishouden uitgezonderd).


Het parochiebestuur gaat ervan uit dat eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en anderen zo min mogelijk in gevaar brengt. Het fenomeen van bijvoorbeeld een bank overslaan etc. ligt bij iedereen nog in het geheugen en kan dus toegepast worden zonder expliciete sturing met behulp van linten etc.
Op deze wijze dragen we allen onmiddellijk bij aan een reductie van het aantal mogelijke besmettingen en hopen we dat door zo te handelen op een verantwoorde wijze eucharistievieringen kunnen worden bijgewoond.
Als de maatregelen door de overheid en/of de bisschoppen strenger worden kan dat tot gevolg hebben dat ook het parochiebestuur nieuwe, strengere maatregelen moet treffen.


Namens het parochiebestuur, Jo Grouls, Vicevoorzitter

 

 
 

Zaterdag 11 september staat een monumentenweekend op de agenda,
dan zal ook onze kerk open zijn.

We wensen iedereen een fijne en gezellige vakantie... en blijf gezond...

 

 
en ook dit jaar 2021 gingen de autozegeningen door...

   zaterdag 19 juni:  19.00: Eucharistieviering met autozegening

     zondag 27 juni:  11.00:  Eucharistieviering met autozegening

met onze nieuwe pastoor Issag Jesudass

 
 

Kerstmis in Elsendorp...
niet binnen, dan maar buiten...
 

met dank aan de "brengers van het licht"...

 

PROFICIAT  PROFICIAT  PROFICIAT
 Op zondag 11 oktober 2020
hebben de volgende kinderen hun Eerste Communie van Pastor Schevers mogen ontvangen:

Lisa Hoevenaars, Laura Schepers, Olivier Stepien, Wout Donkers, Janne v.d. Laar, Janthe Hurkmans,
Lonne v. Lankveld, Thijs Hermkens, Koen Schepers, Stef Berens, Jasper Jacobs, Saartje Rovers.

 
Het heeft Zijne Majesteit behaagd....

Koninklijke onderscheiding voor een vrijwillig(st)er met grote verdiensten voor onze parochie

Annie Egelmeers-de Vocht

Lid in de Orde van Oranje Nassau

kreeg al wel de bloemen, maar het opspelden van de onderscheiding komt later...
opspelden moest wachten tot anderhalve-meter-afstand niet meer hoeft...

 

 

 

Frans van de Vossenberg
17 november 2019 - Pauselijke onderscheiding ontvangen voor zijn vele verdiensten voor onze parochie

17 november 2019 - Diny van de Vossenberg-Coenen gehuldigd voor 60 jaar trouw lid van ons zangkoor Cecilia
door pater Martin van Moorsel
 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd....

Koninklijke onderscheiding voor een vrijwilliger met grote verdiensten voor onze parochie

Sjraar Dings

Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

 

Gehuldigd

Coby de Groot-Kanters 70 jaar lid van het koor....

Coby van Harte Gefeliciteerd...

 

onze nieuwste aanwinst...
de urnenmuur

en ingezegend door onze pastor Stefan Schevers...
 
   
 
Ook actueel is de nieuwe wet op de privacy...
daarom moeten we nu o.a. veel foto's weglaten...
Meer info onder het kopje: "Privacy"

Niet echt actueel is de uitgave van een tijdschrift voor veilig verkeer...
De eerste uitgave is gedateerd 1955...

U vind die op de pagina van de Autozegening, onderaan...