Apostolaat van de weg

Parochie Elsendorp werkt al vanaf 1936 aan de veiligheid van het verkeer. 
Ieder jaar zijn er de auto- en motorzegeningen in de 2e helft van juni.
De patroonheilige voor veilig verkeer is Sint Christoffel. 
 


Blijf veilig rijden en blijf "Vriend(in) van Sint Christoffel"...
(ook op facebook:)
https://www.facebook.com/sintchristoffel
 

Ook in 2023 werden auto's gezegend...

op zaterdag 24 juni om 19.00

 en zondag 25 juni om 11.00 uur...
 

 
 
autozegening  - hier een kleine selectie...
 
 
 
 
 
 
autozegening 2020
 

 

 


 


 
 
 

autozegening 2018

 

 

Hieronder een paar foto's van 2017...

Prentje met gebed van 1936 (met dank aan Wim Jaegers)


Naast de rotonde in de middenpeelweg
is een rustpunt voor fietsers en automobilisten
en daar is het kleine Christoffelkapelletje te vinden.

Als u lid wilt worden (of meer informatie wilt) van de Christofoorbeweging
of het Apostolaat van de weg, kunt u zich aanmelden via telefoon (zie: bestuur)
of door aanmelding via e-mail (klik op de link naar e-mail in de linkerkolom).

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de autozegening
klik op het beeld van Sint Christoffel...  
 

  St. Christoffelkapel
(naast de rotonde in de middenpeelweg)
 

Voor het Christoffellied,
klik op de nootjes...


 

Autozegening - elk jaar in juni
- foto's kijken??? klik op de namen...
 

Zaterdag 20 juni 2009 met jongerenkoor Candido uit Deurne
Zondag 28 juni 2009 met Les Petits Chanteurs
Zondag 27 juni 2010 met Les Petits Chanteurs
Zondag 19 juni 2011 met NCB-koor
Zondag 26 juni 2011 met Les Petits Chanteurs 
juni 2016
 

1953 - Bewijs van lidmaatschap voor altijd.... (voor- en achterzijde)
(met dank aan Wim Jaegers)

 

1936 - oprichting Broederschap “Voor Veilig Verkeer”

Rector Busscher kwam met het idee om van Elsendorp een bedevaartsplaats van St. Christoffel te maken en er een Broederschap van St. Christoffel op te richten.
Bij gelegenheid van een audiëntie bij Mgr. Diepen op 11 december 1935 bracht hij dit plan ter sprake.
De Bisschop vond het in beginsel goed.
Er werd contact gezocht met de Algemeen Directeur van de Aartsbroederschap van St. Christoffel te St. Christophle-Le-Jajolet in Frankrijk en alles verliep zo vlot, dat reeds bij bisschoppelijk Decreet van 5 februari 1936 de Broederschap “Voor Veilig Verkeer” met als zetel Elsendorp werd opgericht. Kort te voren was er een nieuw groot beeld van St. Christoffel in de kerk geplaatst; de plaatselijke bladen hadden gezorgd voor bekendmaking en op de dag van de inzegening waren al een 40 auto´s en motoren aanwezig.
Sindsdien wordt elk jaar op de zondag onder het octaaf van St. Christoffel het patroonsfeest van de Broederschap “Voor Veilig Verkeer” luisterrijk gevierd.

 

Op 16 april 1961 werd het zilveren feest gevierd van de Broederschap Voor Veilig Verkeer met aanwezigheid van Mgr. Bekkers, bisschop van ´s-Hertogenbosch.
Precies 10 uur kwam Monseigneur vanuit de richting Veghel te Gemert aan, alwaar de Scooterclub het ere-escorte vormde naar Elsendorp. Na aankomst was er op het kerkplein een mooie sportdemonstratie door de Jonge Boerenstand van Elsendorp. Pastoor Scholte sprak daarna een welkomstwoord.
Na die ontvangst kwamen de Jonge Boeren en Boerinnen trots met de produkten aangedragen, die de eigen streek voortbrengt: de eerste vers gestoken asperges, het blanke witlof, de verse eieren en malse haantjes. Hierna gaf de reidansclub nog een demonstratie.
Monseigneur sprak een hartelijk woord van dank.

Daarna begon de plechtige Hoogmis met pontificale assistentie en toepasselijke preek door Monseigneur, o.a. “een heer in het verkeer is meer dan iemand, die het leven van anderen niet in gevaar brengt. Hij is een andere Christofoor, die met behoedzaamheid en respect het leven van de medemens beschermt”.
Daarna leidde Monseigneur de aflegging van de Rij-Veilig-Belofte.

Tot slot las Monseigneur het volgende telegram voor:
De Heilige Vader wenst de leden van Sint Christofoor bij hun zilveren feest alle goeds en Gods veilige bescherming in het verkeer en geeft U met het bestuur en alle leden van harte zijn Apostolische Zegen.     Kardinaal Tardini.

Na deze plechtige kerkelijke viering in een overvolle kerk besteeg de bisschop een podium en zegende alle auto´s, motors, bromfietsen, alles bij elkaar een lange plechtigheid en een mooi slot van de viering.

In Annalen S.C.J. van 15 september 1961 lezen we ook nog iets over het ontstaan van de Broederschap Voor Veilig Verkeer van de hand van de Heer Iven, hoofd van de school van Elsendorp:

Voordat Pater Busscher in Elsendorp kwam was hij zielzorger te Maastricht geweest, waar hij o.a. ook geestelijk adviseur was van de Handelsreizigers-vereniging St. Christoffel. Nu gebeurde het herhaaldelijk dat hij door een van de Maastrichtse handelsreizigers werd opgezocht.

Deze handelsreizigers schijnen rector Busscher op het idee te hebben gebracht om een vereniging voor veilig verkeer op te richten. Zeker is althans dat hij met enkelen van hen naar Frankrijk is gereden, naar Christophe-le-Jajolet, waar de zetel van de Aartsbroederschap van Sint Christoffel is gevestigd.
Mogelijk heeft ook een auto-ongeluk, dat ongeveer op de zelfde tijd in Elsendorp gebeurde, rector Busscher mede tot de oprichting van de Broederschap geïnspireerd.
207

Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de Broederschap Voor Veilig Verkeer kwam er ook een speciaal nummer uit van het Orgaan van de Broederschap: Christofoor.
 

Begin 1963 nam de Broederschap een nieuwe naam aan: “Het Apostolaat van de Weg”.
Dit in verband met een proces van innerlijke groei, waarmee ze bij het moderne leven aansluiting zocht,
niet op de wijze van een vlijtig achternalopen, maar met de bedoeling de verkeerssector christelijk te doorlichten, houdingen aan te kweken en maatregelen te bevorderen die het verkeer en verkeersdeelnemers helpen de zuivere richting te kiezen.
Naamsverandering en doelstelling werden in een perscommuniqué bekend gemaakt. We lezen daarin o.a: “Het probleem van de verkeersonveiligheid is een probleem van onze tijd. Dit betekent, dat het voor ons die in deze tijd leven, ook een speciale opdracht inhoudt, nl. om het liefdegebod, dat Christus ons meegaf, op een geheel nieuwe, aan deze tijd aangepaste wijze te vertolken en uit te dragen”.

Vrijdag 1 maart sprak Pastoor J. Scholte voor de K.R.O. over “Het apostolaat van de weg”.


Uit: "De geschiedenis van de SCJ in de Peel"
van pater Guus Driedonkx

 

Uitgaven van de "Christofoor" gedigitaliseerd:

Wat is en wil het Apostolaat van de weg?
Christofoor 1955 - 1e jaargang - nummer 1
Christofoor 1955 - 1e jaargang - nummer 2
Christofoor 1955 - 1e jaargang - nummer 3
Christofoor 1956 - 2e jaargang - nummer 1
Christofoor 1956 - 2e jaargang - nummer 2
Christofoor 1956 - 2e jaargang - nummer 3
Christofoor 1957 - 3e jaargang - nummer 1
Christofoor 1957 - 3e jaargang - nummer 2
Christofoor 1957 - 3e jaargang - nummer 3
Christofoor 1958 - 4e jaargang - nummer 1
Christofoor 1958 - 4e jaargang - nummer 2
Christofoor 1958 - 4e jaargang - nummer 3
Christofoor 1959 - 5e jaargang - nummer 1
Christofoor 1959 - 5e jaargang - nummer 2
Christofoor 1959 - 5e jaargang - nummer 3
Christofoor 1960 - 6e jaargang - nummer 1
Christofoor 1960 - 6e jaargang - nummer 2
Christofoor 1960 - 6e jaargang - nummer 3

Christofoor 1961 - 7e jaargang - nummer 1 = 25 jaar autozegening
Zondag 16 april - autozegening door Bisschop Bekkers!!

Christofoor 1961 - 7e jaargang - nummer 2

Christofoor 1961 - 7e jaargang - nummer 3
 
De nieuwe naam: Apostolaat van de weg
1962 - Apostolaat - 8e jaargang - nummer 1
1962 - Apostolaat - 8e jaargang - nummer 2
1963 - Apostolaat - 9e jaargang - nummer 1
1963 - Apostolaat - 9e jaargang - nummer 2
1964 - Apostolaat - 10e jaargang - nummer 1 (*)
1965 - Apostolaat - 11e jaargang - nummer 1
1965 - Apostolaat - 11e jaargang - nummer 2
1965 - Apostolaat - 11e jaargang - nummer 3 (*)
1966 - Apostolaat - 12e jaargang - nummer 1 (*)
 
(*) toegestuurd gekregen door Christofoor Niessen
Christofoor bedankt - alle aanvullingen zijn erg welkom