Op donderdag 23 maart 2017

is overleden in het Klooster H. Hart te Asten

onze pastoor

 Sjef van den Nieuwenhof

Priester van het H. Hart van Jezus.

 

geboren op 18 oktober 1926 te Helmond

geprofest op 8 september 1947 te Asten

priester gewijd op 18 juli 1954 te Nijmegen.

 

PATER JOSEPHUS ADRIANUS GERTRUDIS VAN DEN NIEUWENHOF SCJ

 

Sjef is heel zijn leven een echte pastor geweest.

Als missionaris in Kongo van 1956 tot 1971

Vanaf 1971 in parochies in Deurne.

Vanaf 1985 pastoor in Elsendorp, waar hij 32 jaar lang op heel persoonlijke wijze heeft gewerkt,

als zeer gewaardeerd lid van onze dorpsgemeenschap,

in 2010 benoemd tot “Ereburger van Elsendorp”.

 

Gedenken wij “onze” pastoor Sjef in onze gebeden.

 

 

In dankbare herinnering

Sjef van den Nieuwenhof SCJ

1926 – 2017

 

“Zeg maar Sjef”, zei hij altijd en deze uitspraak typeerde zijn hele persoon. Hij wilde een gewoon mens zijn tussen de mensen. Als je geen eerbied hebt voor je medemens, hoef je ook geen God achterna te lopen. Van kinds af aan wilde hij naar de “zwarte landen”. En missionaris is Sjef geworden. Op zijn priesterwijdingsprentje stond als motto: “Voortaan zal je mensenvisser zijn”. De Bergrede, één van zijn geliefde schriftteksten, vormde daarbij zijn programma, mensgericht en vooral de kleinsten: je bent op de goede weg, als je…. Kongo was de eerste stap. Vijftien jaar missiewerk, mensen helpen, bouwen, les geven, koffie telen. Hij was er trots op, maar Sjef heeft er ook een trauma aan overgehouden.

In 1971 keerde hij naar huis terug met de vraag: “Wat nu?” Na verschillende assistenties, Tilburg en Den Bosch, kwam hij in de parochie H.Willibrord te Deurne, waar hij met veel plezier is geweest. Drie keer is hij gevraagd voor de parochie Elsendorp. Bij de derde keer heeft hij “ja” gezegd.

Sjef is heel tevreden geweest in ‘zijn’ kleine gemeente. Als ‘Sjef’ tussen zijn mensen kende hij in aanvang iedereen en zij hem, markant en geliefd. Dagelijks was hij op tocht naar zieken, ouderen, gezinnen, vormsel- en communiegroepen, vrolijk, vriendelijk, pratend over van alles. Bij het praten over God had hij zo zijn twijfels. Wat weten we écht over God ? Je hoopt dat het waar is en je vraagt je dus af of het wel waar is, zei hij eens. Het leven moet zin hebben en daaraan wijdde hij zijn menselijke inspanningen.

Sjef genoot van fietsen. Door de Peelse dreven fietsen en om zich heen kijken maakte het leven voor hem zó mooi, zingend met de leeuweriken, kijkend naar de koeien in de wei , vrij in de natuur . Hij genoot ook van de relatie met de protestantse gemeenschap van de Vossenberg. Drie keer per jaar was er een oecumenische viering. Hij ergerde zich vreselijk aan abortus, bedreiging voor kinderen in wording. Hij vond het een gebrek aan eerbied voor het leven.

Sjef was lid van de Congregatie SCJ. Trouw, maar op afstand, volgde hij het wel en wee van de medebroeders. Al de 32 jaren in Elsendorp was hij ook lid van de regionale communiteit Rips. Elke maand een bijeenkomst, waar hij op zijn eigen wijze nadrukkelijk aanwezig was. Maar ook begrafenissen, jubilea en landelijke SCJ bijeenkomsten waren voor hem een vast aandachtspunt om aanwezig te zijn.

Hij geloofde, dat het leven van de parochiegemeenschap zonder hem in leven kon blijven op eigen kracht. Ooit in een dekenale vergadering over de toekomst van de parochies vroeg hij aan de bisschop, of Christus in de Eucharistie aanwezig was in zijn zondagse pak en dan zijn gewone pak in de Woord- en gebedsdiensten gebruikte.

Zelf had hij graag in Elsendorp willen blijven en sterven, maar de ziekte, die hem overkwam liet dat niet toe.

Drie maanden heeft hij in het H. Hartklooster te Asten verbleven met veel aandacht van zijn medebroeders, parochianen en liefdevolle verpleging. Vandaaruit schreef hij zijn laatste brief aan de leden van het Apostolaat van de weg, de vaste groep rond de jaarlijkse autozegeningen ten afscheid: “tot in de hemel”.

Wij bidden dat God hem mag opnemen in zijn eindeloze liefde, waar tijd niet meer telt.

 

Regionale communiteit Rips

Wim Blok scj

 


 


2010 - feest 25 jaar pastoor + St. Christoffelkerk 50 jaar
Ereburger van Elsendorp

 

Voor een impressie van de uitvaart - klik op dit handje

 

       

Juli 2016  -  bijna 90.... (foto's  Patricia van Lankveld)

Pater Johannes Scholte scj - pastoor Elsendorp 1956 - 1972
Pater Sjef v.d. Nieuwenhof scj - pastoor Elsendorp 1985 - 2017

     

 

 

Blijken van medeleven ontvangen via email

23 maart

Met Grote Dankbaarheid kijken wij, als gezin terug op een heel fijne band met Pastoor Sjef van den Nieuwenhof en  de Parochie in Elsendorp. Wij wensen u allen veel sterkte met het moeten loslaten van zo een inspirerende Pastoor en kracht voor de Parochie Elsendorp. Wij hopen dat we met elkaar de weg mogen vervolgen die Onze Pastoor Sjef ons is voor gegaan.

 

Een hartelijke, dankbare groet, Anneke Uijterlinde

---------------------------------------------------

 

Ons medeleven gaat uit naar jullie nu je moet loslaten degene die je dierbaar is, ook voor ons.

Afgelopen zomer heeft hij ons nog tweemaal bezocht en we bewaren zeer goede herinneringen aan die gesprekken en zijn persoon. Zowel oecumenisch als prive gaan we hem missen. Heel veel sterkte om dit alles een plaats te geven en wijsheid voor de toekomst.

 

Wim en Hermien Prinsen

---------------------------------------------------

 

Gecondoleerd met het verlies van een markante pastoor!

Veel sterkte met alle voorbereidingen voor de uitvaart.

Met vriendelijke groet, namens de parochie O.L.V. tenhemelopneming, Nellie Martens

---------------------------------------------------

 

Ik heb geen woorden  -  Wat kan ik zeggen  -  Hij was een geweldige man - Een echte vriend 

Het zal een groot gemis zijn voor jullie - Heel erg veel sterkte 

Hartelijke groet van Jeanne en Buddy 

----------------------------------------------------

 

Onze condoleances voor iedereen die betrokken is bij de parochie en allen die hem zullen missen. Dankbaar voor de tijd dat Sjef van den Nieuwenhof in Elsendorp lief en leed heeft gedeeld met de gemeenschap op zijn geheel eigen wijze.

Met pijn in het hart omdat we nu zijn bijzondere hoofdstuk moeten gaan afsluiten.

Hartelijke groet, Theresia

-----------------------------------------------------

 

Allereerst wil ik jullie condoleren met dit grote verlies in de Elsendorpse gemeenschap

namens alle leden en ouderlingen van het Sint Jorisgilde Gemert.

Het zat er natuurlijk wel aan te komen maar toch altijd onverwachts.

Wij als gilde zijn al jaren verbonden met Elsendorp en jullie parochie,

en daarom willen wij ook de laatste eer komen bewijzen tijdens de uitvaart op dinsdag 28/3.

Heel veel sterkte de komende tijd.

 

Met vriendelijke gildegroet, Rob van de Vossenberg, Deken-schrijver Sint Jorisgilde Gemert

-----------------------------------------------------

 

Parochianen van Elsendorp, gecondoleerd met het overlijden van jullie geweldige Pastoor.

Een bijzondere Herder en geliefd persoon is nu een Heilige boven in de Hemel,

en waakt daar over jullie allen. Wij wensen jullie allen veel sterkte , en ook dankbaarheid,

dat hij zo lang jullie Pastoor mocht zijn.

 

Groetjes van Cees en Verony v.d.Hulst

------------------------------------------------------
 

24 maart

 

Langs deze weg wil ik alle Parochianen van Elsendorp Condoleren met dit grote verlies

en veel sterkte wensen voor de komende dagen.

 

Annie  Opsteen

-------------------------------------------------------

 

Dank je wel voor de zorgvuldige berichtgeving over onze pastoor de laatste weken.

Zo bleven we toch allemaal dich bij hem.

Dinsdag wordt een dag vol dankbaarheid voor deze bijzondere mens.

 

Vriendelijke groet, Ietje

---------------------------------------------------------

 

25 maart

 

Ik bewaar mooie herinneringen aan pastoor Sjef.

Eenvoudig, meelevend en een vriendelijke uitstraling. Ook een echte kindervriend.  

Ik zie steeds het beeld van Sjef voor me: Op zijn fiets aankomend bij  de Ivenschool

en later de Dompelaar voor een praatje of drukwerk. Een welkome gast. 

Elsendorp zal hem missen. Maar zeker ook het bestuur van de parochie.

Jullie hebben zijn afwezigheid al goed opgevangen. Heel veel succes voor de toekomst.

Jullie zullen voor Sjef ongetwijfeld een mooie afscheidsviering hebben. 

 

Hartelijke groeten vanuit Bali. - Piet Willems 

----------------------------------------------------------

 

Bedankt voor de kennisgeving van het overlijden van pastoor Sjef.

Voor jullie en Elsendorp oprechte condoleances.

Sjef was een markante mens en heeft als herder veel voor Elsendorp betekend.

Breng de mensen van het kerkdorp Elsendorp mijn medeleven over.

Geef Sjef een mooi afscheid dat hij verdiend heeft.

Veel sterkte. Moge hij rusten in vrede.

 

Met vriendelijke groeten, Camiel van Lamoen, pastoor parochie St. Willibrordus Eersel.

-----------------------------------------------------------

 

27 maart

Geachte Parochie,

Geschokt was ik door het overlijden van collega pastoor Sjef. Ik heb maar een paar jaar met hem samengewerkt vanuit de Vossenbergkerk, maar het was altijd een feest hem te zien en spreken! Een zeer bijzonder man!  Ik gedenk hem met vreugde en vertrouw dat hij bij onze lieve Heer mag rusten van zijn werken, 

Met gr Jos de Heer

-------------------------------------------------------------

  

Beste Giel,

Nu jullie over enkele ogenblikken in de avondwake Sjef gaan gedenken wil ik via jou

aan de parochie mijn medeleven  uiten. In gedachten ben ik bij jullie daar in de mij zo bekende kerk en gedenk met jullie jullie pastoor, mijn geliefde broeder Sjef.

Dankbaar denk ik terug aan deze aparte mens.

We hebben heel wat gesprekken gevoerd, soms hevig; we konden het goed met elkaar oneens zijn, maar altijd met respect voor wie we waren en soms met een grote lach, een grap en een grol. Maar elkaar altijd de ruimte schenkend.

Hoe het ook zij, wij wisten ons met elkaar verbonden.

We hebben wonder mooie vieringen samen gedaan. Vooral zijn priesterfeest, waar ik in de eucharistieviering volledig alle ruimte kreeg om  de instellingswoorden met hem te zingen, zal ik me blijven herinneren. Hij schiep ruimte, misschien soms te veel? Ik zou het niet weten. Dat doet  er ook niet toe. Wij vierden samen de eredienst!!!

Ik heb zijn pastorale trouw bewonderd, zijn liefde voor jullie, Elsendorpers en naar ik begrepen heb, hebben jullie ook hem met veel zorg en liefde omringt in zijn laatste levensjaren. Daar zal hij jullie dankbaar voor zijn geweest.
 

Och,  Sjef… soms complimenteus naar mij, soms met een lach zeggend: Joke, jij ook altijd met je bijbel en ik: jij ook altijd op je fiets. Sjef… met zijn heerlijke rode bietjes bij mijn keukendeur.

Het spijt me verschrikkelijk dat Elsendorp voor mij nu zover weg ligt en ik niet bij jullie kan zijn om hem naar zijn laatste rustplaats te brengen , waar anders dan in Elsendorp.

 

Vergeet dan nooit dat wat er ook gebeurt met jullie kerk, jullie parochie, jullie persoonlijk,  het verhaal van de heilige Christoffel ons doet weten dat wij gedragen worden door Christus, onze Opgestane Heer.

Buiten is de lente ten volle uitgebroken. Moge dat een symbool zijn van de nieuwe lente, die met Pasen doorbreekt.

 

Ik groet jullie in diepe verbondenheid,

jullie zuster in  Christus,

Joke Vrijlandt