Parochiebestuur
Sint Johannes Evangelist Elsendorp

werd in plaats van parochiebestuur:

Commissie Sint Christoffel Elsendorp

van Parochie H.Willibrordus
Gemert-Bakel

   
  St. Christoffelplein 1-3, 5424 TH - Elsendorp

0492-351247/361215

   
Voorzitter: Giel van Kessel  0492-351948 - 06 2086 8201
info@parochie-elsendorp.nl
  Annie Egelmeers
  Peter v.d. Pas
  Ans Emonds-v.d. Laar
Gezinsbijdrage en andere giften zijn welkom op:  NL43 RABO 0114 000 859
 
 

Parochiekerk Elsendorp
 

WERKGROEPEN: CONTACTPERSONEN 
Kerkleden administratie: Giel van Kessel
Ouderenvieringen: Ans Emonds
Oecumenische vieringen: Ans Emonds
Gem. koor Crescendo: Mariet vd Kamp-Kanters
Zangkoor Rejoice: Gerrie de Bruijn
Kosters/Collectanten: Giel van Kessel
Kerkpoetsgroep: Annie Kanters
Communie-Vormselgroep: Peter v.d. Pas
Jeugdwerk: Peter v.d. Pas
M.O.V.: Henk Jans
Ziekenbezoek: Ans Emonds-v.d. Laar
Publiciteit: Giel van Kessel
Apostolaat van de Weg: Annie Egelmeers
Onderhoud gebouwen: Willy Donkers
Onderhoud kerkhof: Jo Coppens