Sint Christofoor

 

Sint Christofoor, patroon,

wij komen U vereren;

Wij vragen Uw gebed

en willen van U leren,

voor Hem te zijn in leven en in dood,

Die aan het Kruis Zijn leven voor ons bood.

 

Die naar het oud verhaal,

de Heer heeft mogen dragen,

leer ons zijn boden zijn,

voor allen, die het vragen:

in ons gezin, in 't dagelijks verkeer,

met stille kracht getuigen van den Heer.

 

Gij hebt om Christus' wil,

Uw leven blij gegeven:

helpt ons in vreugde en leed,

naar Christus' wet te leven,

opdat wij, na 't volbrengen van de strijd,

Gelukkig zijn met Hem in eeuwigheid.

 

 

Voor het lied op noten, klik op de nootjes....