De priesters van het Heilig Hart van Jezus uit Liesbosch (Breda) verzorgden vanaf 1926 de kerkelijke bediening in Elsendorp. De eerste rector slaagde er in de crisisjaren niet in geld voor een nieuw, permanent kerkgebouw bijeen te krijgen. Zijn opvolger pater A. Büsscher (1936-1951) legde hiervoor de basis. In zijn vorige functie als kapelaan in Maastricht was hij tevens geestelijk adviseur van de Handelsreizigersvereniging St. Christoffel. Vanuit deze achtergrond viel hem op dat het eerste graf op het nieuwe kerkhof in 1930 gedolven was voor een jong meisje, dat op het kruispunt verongelukt was. Hij besloot van Elsendorp een St. Christoffelbedevaartplaats te maken.
- Op 26 januari 1936 verrichtte Rector Büsscher de zegening van het St. Christoffelbeeld in wat hij noemde 'de eerste autokerk voor veilig verkeer in Nederland'. Aansluitend werd de eerste file (40) auto's en motoren gezegend.

Het eerste graf op het kerkhof van Elsendorp is van Tonia van Rijssel en is miv. 2017 een gemeentelijk monument.

terug