Ook een parochie kan niet leven van de lucht....

daarom doen we eenmaal per jaar een beroep op "onze mensen"
om een bijdrage in de kosten...
 


De parochiebijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer:

NL43 RABO 0114 0008 59

De tenaamstelling is:  R.K. Parochie Heilige Willibrordus

 

 

Meer info over tarieven en een machtigingsformulier treft u aan op:

www.heiligewillibrordus.nl