Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Wet)

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Op zich is dat niet echt nieuw, want dat hebben we altijd al gedaan.
 

De nieuwe wet is een Europese wet die komt in plaats van de oude wetten die eerst per land golden, dus in heel Europa voortaan dezelfde regels voor de persoonsgegevens.

De vernieuwing gaat vooral over de digitale gegevens die we allemaal verspreiden via social media, maar ook de persoonsgegevens die wij delen via onze website.

 

Naast namen en (mail-)adressen, moeten we vooral ook voorzichtig zijn met foto's, vooral van kinderen (<16 jaar).
 

Het is natuurlijk ondoenlijk iedereen om toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s, waarvan de meesten vallen onder de “vrije nieuwsgaring” waarvoor niet eens toestemming nodig is.

 

Wel vragen we natuurlijk toestemming voor het publiceren van foto's van de de eerste communie en het vormsel, die we altijd al graag op onze website en in het plaatselijke nieuwsblad zetten omdat iedereen dat mooi vindt. We hebben de formulieren aangepast zodat u (de ouders) daarop kunt aangeven of u het hiermee wel of niet eens bent. (zie verder bij: formulieren)
 

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken (bv. via de knop “contact” linksonder).

 

Persoonsgegevens verkopen of anderszins exploiteren is voor ons niet aan de orde, we bewaren ze alleen om te weten wie bij onze parochie horen en er mee te kunnen communiceren.

 
 

Voor uitgebreide info:  https://www.rkk-avg.nl/