Voor de vastenactie 2020 hebben we gekozen voor een nieuw project,

steun aan de albino's in Afrika...

Helaas is onze actie in 2020 vanwege corona helemaal mis gegaan...

Nu in 2021 gaan we er opnieuw weer voor....

Wat is Albinisme?

Albinisme is een genetisch erfelijke zeldzame aandoening met een gebrek aan pigmentatie 
die voornamelijk kleuren van huid, haar en ogen beïnvloedt.
 
Slechtziendheid en huidkanker
Melaninedeficiëntie veroorzaakt complexe visuele aantasting, veranderende netvliesontwikkeling en zenuwverbindingen met het oog; 
het elimineert ook de natuurlijke afweer tegen schade door de zon en plaatst mensen met albinisme een verhoogd risico op huidkanker, 
vooral in warme landen. Ondanks deze gevolgen voor de gezondheid is albinisme geen doodvonnis. 
Mensen met albinisme zijn van gelijke intelligentie als iemand anders, en geen enkele wetenschappelijke studie 
heeft ooit de aandoening in verband gebracht met een verminderde hersenfunctie of mentale verwerking op welke manier dan ook. 
De complexe visuele beperking veroorzaakt door albinisme is niet-degeneratief en verslechtert niet in de loop van de tijd; 
het gezichtsvermogen kan integendeel worden verbeterd met een bril, slechtziende apparaten en aanpassingen aan verlichting of zitpositie. 
De dreiging van huidkanker kan ook worden beheerst door blootstelling aan zonlicht (vooral rond de middag) te minimaliseren,
zonnebrandcrème aan te brengen en buitenkleding met lange mouwen en hoeden met brede rand te dragen.
 
Over mensen met albinisme in Afrika
In veel Afrikaanse landen wordt de vervolging van mensen met albinisme (PWA) veroorzaakt door de tweezijdige tegenstrijdige overtuiging 
dat het bezitten van een lichaamsdeel van PWA's je geluk en fortuin zal brengen, terwijl een albinobaby een vloek en pech zal brengen 
in de familie waarin hij / zij is geboren. 
Als gevolg van deze verwrongen misvatting worden mensen met albinisme niet alleen gestigmatiseerd en gediscrimineerd, 
maar ook gejaagd, gedood en uiteengereten en zelfs hun graven worden opgegraven in de zoektocht naar botten en overblijfselen van lichaamsdelen. 
Lokale toverdokters maken medicijnen met lichaamsdelen met zogenaamd magische krachten. 
In de afgelopen 10 jaar hebben talloze aanvallen plaatsgevonden, waarvan de meeste niet worden gemeld, 
omdat ze zich 's nachts in afgelegen gebieden voordoen en lichamen in het bos worden gedumpt. 
Tanzania scoort het hoogst in het geboortecijfer van mensen met albinisme. 
Het is ongeveer een op de 1.400, terwijl het er een is op de 20.000 in Europa. 
In januari 2015 heeft de Tanzaniaanse regering meer dan 200 toverdokters gearresteerd. 
Sinds de moord op een baby in Geita begin 2015 zijn de meeste kinderen met albinisme in de regio Lake Victoria gestopt met het bezoeken van scholen 
vanwege hun angst ontvoerd en vermoord te worden. 
Momenteel telt Tanzania 28 door de overheid gerunde opvanghuizen voor kinderen met albinisme, 
maar deze kinderen zijn gescheiden van hun gezin (soms zijn familieleden zelf ook betrokken bij misdaden) 
en slechte hygiëne in de opvanghuizen maakt de levensomstandigheden vaak aantrekkelijk.
 
Mensen noemden ons "nul-nul", wat geest betekent


 

 

Josephat Torner zette een stichting op voor een menswaardig bestaan voor deze mensen.

Helaas is hij omdat hij zo slecht zag, aangereden bij het oversteken van een weg.

Hij overleed op 12 april 2020.

Zijn stichting gaat natuurlijk wel door....  (kijk op: www.jtfe.org )

Pieter Stadegaard uit Gemert is al langer bezig met steun geven aan Josephat Torner en zijn stichting.

Daarom doen we deze actie in samenwerking met Pieter.

Voor meer informatie hierover kijk op zijn website: www.usawa.coffee

(artikel Eindhovens Dagblad)

 

De vastenactie is in alle dorpen van onze parochie een van de goede doelen in de goede-doelen-week.

Zolang het corona-virus actief blijft zal deze huis-aan-huis actie geen of beperkte doorgang vinden,
daarom vragen we iedereen die een bijdrage wil doen,
deze rechtstreeks over te maken op de bankrekening van onze vastenactie:

NL83 RABO 0158 0599 64  -  met vermelding: Vastenaktie Gemert-Bakel

 
 
 
 

Vastenactie 2019 is met een mooi bedrag afgerond...

Iedereen die hier aan heeft bijgedragen van harte bedankt...
(de evaluatie van de actie volgt later)

Stichting Britt Helpt ook in 2019 weer heel actief...

Vastenactie 2019 is weer voor Stichting Britt-helpt  -  voor arme scholen in Zuid-Afrka

Korte uitleg van de projecten

project 1 - Boithuto Combi School

De Boithuto Combi School is een zwarte plattelandsschool met bijbehorende kostschool

in Swartwater, provincie Limpopo, Zuid-Afrika. Deze school is opgericht in 1968

en wordt sinds 2014 gesteund door Stichting Britt Helpt en heeft om en nabij de 150 leerlingen.

Het is een heel arme plattelandsschool voor basis- en voortgezet onderwijs. 

Mede dankzij de hulp van Stichting Britt-helpt wordt deze school nu langzaam zelfstandig.

De grond waar de school op staat is in 2018 eigendom geworden van de stichting, wat erg belangrijk is voor het voortbestaan. De kostschool is voor de leerlingen die te ver weg wonen, die kunnen de hele week blijven slapen.

Bij de school is inmiddels ook een eigen waterput.

 

project 2 - Motlopi Creche 

Motlopi is een kinderdagverblijf in de omgeving van Steiloop, ook Limpopo, Zuid-Afrika.

Dit kinderdagverblijf wordt beheerd door twee moeders en dient als opvang voor ongeveer twintig kinderen in de leeftijd tot maximaal vijf jaar.

Het kinderdagverblijf bestond uit een golfplaten hut en had weinig tot geen voorzieningen.

Door het kinderdagverblijf wordt voorkomen dat oudere kinderen (+9 jaar) te vroeg thuis worden gehouden om voor de jongere kinderen te zorgen.

In 2018 is de creche bezocht en is er schilderwerk uitgevoerd.

 

project 3 - Mosima Primary School 

Mosima Primary School is een zwarte plattelandsschool met plaats voor 240 leerlingen

in Hlagalakwena, Limpopo, Zuid-Afrika.

De gebouwen van de school zijn deugdelijk, maar de school kampt met te weinig leerlingen, veroorzaakt door afwezigheid van een overnachtingsmogelijkheid.

In 2016 is contact gezocht met Stichting Britt-helpt voor de bouw van een hostel voor wel 200 leerlingen. Die willen we helpen met telkens een klein gebouw voor 24 kinderen.

 

project 4 - Botshelo Kindercreche en Pre-school (kleuterschool)

Botshelo Kindercreche en Pre-school is een kindercreche in Raditshaba, 2,5 uur rijden van Boithuto.

Er zitten tussen de 60 en 70 kinderen op in de leeftijd tot vijf jaar.

De eigenaresse heeft zelf dertig jaar in het onderwijs gewerkt en realiseert met deze creche en pre-school

haar droom om iets concreets terug te doen voor de arme afgelegen gemeenschap.

Zij -en haar familie die meewerkt- werken allen als vrijwilliger en ze ontvangen per kind

een zeer kleine vergoeding van de ouders voor opvang, voeding (maispap) en onderwijs.

Zij geeft de kinderen op jonge leeftijd al voornamelijk Engelse les, waardoor de kinderen een betere kans hebben op een toekomst dan kinderen die alleen de lokale talen spreken.

De creche beschikt nauwelijks over middelen.

In de loop van 2017 is steun voor dit project aangevraagd, en najaar 2018 is een eerste gebouw al gerealiseerd.

 

Tenslotte - Het bestuur werkt zonder winstoogmerk en zonder vergoeding. Wij werken vanuit een oprechte intentie en passie voor het verbeteren van het onderwijs aan een land aan de andere kant van de wereld. Alleen door in te zetten op onderwijs, krijgt het land de kans zichzelf op lange termijn daadwerkelijk te verbeteren. Ons bestuur bestaat zonder uitzondering uit mensen met respectabele en drukke banen die zich belangeloos inzetten voor de realisatie van onze missie en visie. Wij doen dit met veel passie, doorzettingsvermogen en plezier. We kunnen dit echter niet blijven waarmaken zonder afdoende financiële middelen. We hopen dan ook op uw steun te kunnen rekenen en zullen op transparantie wijze iedere euro verantwoorden. Namens de kinderen en ouders van Zuid-Afrika willen wij u bedanken voor uw sympathie, vertrouwen en bijdrage.

 

Alle projecten kunt u ook volgen op hun website:  www.britthelpt.com

 

Nieuwsbrief 20 april 2019


update 28 oktober 2018

Na Vastenactie 2017 gaat Parochie H.Willibrordus Gemert-Bakel
ook in 2018 weer
voor Stichting Britt Helpt

Update 8 april 2018

Beste allen,
Trots zijn we op het feit dat afgelopen maanden we continu in staat gebleken zijn om de projecten vanuit Nederland in gang te houden. Dit betekent niet alleen credits voor het werk van afgelopen augustus, maar ook dat we nog nooit eerder zoveel voortgang geboekt hebben. Zoveel voortgang dat we over enkele weken weer in het vliegtuig stappen om te doen, waarvan iedereen verteld heeft dat het nooit ging lukken. Namelijk de grond van Boithuto voor eens en voor altijd veilig stellen voor deze plattelandsschool met zijn prachtige leraren en leerlingen. 
 
Grond van Boithuto
Het verhaal in een nutshell. Boithuto is opgericht in 1961 door een blanke dame met een warm hart voor de regio en het onderwijs. Zij was grootgrondbezitter en heeft een stuk van haar grond ter beschikking gesteld, de eerste gebouwen opgericht en altijd de belangen van Boithuto behartigd, voor zover zij dit kon. In 2015 is zij overleden en is de grond naar haar zoon gegaan. Hij heeft echter geen ambitie om de farm in het afgelegen gebied voort te zetten en  woont zelf in Kaapstad, een slordige 2000 kilometer verderop. De farm staat te koop en daarmee was het risico levensgroot dat als er een nieuwe eigenaar zou komen de school verjaagd zou worden en de infra die inmiddels aanwezig is voor hele andere doeleinden gebruikt zou worden. Ook gebruik van de nabijgelegen waterpomp zou niet langer zeker zijn. 
 
De afgelopen drie jaar hebben wij ons samen met de zoon ingezet voor het behoud van Boithuto en dat heeft geresulteerd in het afsplitsen van de grond van de grote farm, waarbij het eigenaarschap van dat nieuwe stukje grond nog een ander dilemma was. Na veel afwegingen en opties is het eindresultaat dat we een Afrikaanse variant van onze stichting opgericht hebben die over een paar weken de handtekeningen zal zetten en de grond in ontvangst zal nemen met als statutair doel de belangen van Boithuto voor altijd te behartigen. Daarbij is onze positie ten opzichte van het ministerie van onderwijs ook sterker dan ooit. Nog niet alle handtekeningen zijn gezet, dus we moeten niet te vroeg juichen, maar we houden jullie op de hoogte uiteraard en dit ziet er echt goed uit.
 
100% Geslaagd!
Ander prachtig nieuws is dat de ondersteuning die we gegeven hebben met extra onderwijsmateriaal het resultaat heeft opgeleverd dat voor het eerst in geschiedenis van de school, alle leerlingen geslaagd zijn. Dit ten opzichte van een slagingspercentage in 2016 van nog slechts 26%. Hiervoor zijn ze in het zonnetje gezet door het ministerie van Onderwijs en draagt enorm bij aan de trots en het zelfvertrouwen van de school. En natuurlijk glunderen wij ook van oor tot oor als we deze foto's doorgestuurd krijgen :-).

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook als stichting vallen we onder deze wet, welke per 20 mei 2018 van toepassing is. Een van de dingen die deze wet van ons vraagt, is dat we alleen mails mogen sturen naar mensen die zelf en herleidbaar toestemming hebben gegeven om onze nieuwsbrieven / mails toe te zenden. Dit betekent concreet dat we jullie vragen om dat te doen, anders zullen jullie na 20 mei geen mailing meer ontvangen.
 
Ga naar de website https://www.britthelpt.com/ en klik dan op: contact
en vul je naam en emailadres in, in het vak rechtsboven...

Voor het laatste nieuws - klik op de link naar de nieuwsbrief....

2018 - nieuwsbrief 1

2018 - nieuwsbrief 2

2018 - nieuwsbrief 3

2018 - nieuwsbrief 4

2018 - nieuwsbrief 5de opbrenst van de vastenactie 2018 en van de MOV-groep van De Mortel


Britt helpt Zuid-Afrika - Gemert-Bakel helpt Britt

Doelen:
Stichting Britt Helpt
verbetert voor kinderen in kansarme gebieden de omstandigheden waarin zij leren en leven met als doel deze kinderen een betere toekomst te bieden. Iedereen heeft tenslotte recht op een toekomst, ook als je ouders arm zijn of heel afgelegen wonen.

Stichting Britt Helpt steunt op dit moment twee projecten in Limpopo, Zuid-Afrika. Het grootste project is de Boithuto school in Swartwater. Dit is een arme plattelandsschool met bijbehorende kostschool. Op Boithuto zitten ongeveer 160 kinderen in de leeftijd van 4 tot 22 jaar, komende uit een omtrek van 150 kilometer. De school kan nauwelijks rekenen op regeringssteun, omdat de regering vindt dat iedereen maar naar de stad moet komen.

Zonder de hulp van Stichting Britt Helpt zou deze school gesloten zijn. Met dank aan onze hulp is de school opgeknapt en uitgebreid. De bestaande bouw is waar mogelijk gerenoveerd en er zijn twee klaslokalen bijgebouwd. Ook is de kostschool uitgebreid en heeft de hele school ieder kind een nieuw schooluniform gekregen. De aanschaf van een nieuw uniform is vaak een reden voor voortijdige schoolverlating. Ook wordt ondersteuning gegeven in bijscholingsprogramma’s voor leraren en krijgen eindexamenleerlingen extra training. Tenslotte is geïnvesteerd in een speeltuin, sanitaire voorzieningen en sportmogelijkheden. Voor Boithuto willen we heel graag extra lesmateriaal aanschaffen en een ruimte realiseren voor de leraren (die is nu geheel afwezig). Ook vraagt de school blijvend onderhoud en zijn we een talent ontwikkelprogramma aan het opzetten om individuele kinderen te kunnen helpen.

Het tweede project is een kinderdagverblijf met ongeveer 20 kinderen die alleen beschikken over een golfplaten hut. In 2016 hebben we ze enkele meubels, speelgoed en eten gegeven. Graag zouden we in 2017 basis sanitaire voorzieningen realiseren.

In 2016 heeft Stichting Britt Helpt actief afstemming gezocht met het ministerie van Onderwijs en zijn soortgelijke arme plattelandsscholen in kaart gebracht.

Stichting Britt Helpt heeft verschillende steunaanvragen, welke ze zullen gaan ondersteunen op het moment dat ze daar middelen voor hebben. Iedere euro helpt enorm om dit werk voort te zetten!

Stichting Britt Helpt is opgezet door Britt van Berkel uit Gemert, die al op 12-jarige leeftijd is begonnen met het helpen van de kinderen in Zuid-Afrika!! - En wij gaan Britt helpen....

Voor meer informatie over Britt - kijk op  https://www.britthelpt.com/


In de meeste dorpen wordt geld ingezameld via de Goede-doelen-week, maar ook scholen mogen meedoen.

De basisschool van Elsendorp, Kindcentrum de Dompelaar heeft in 2017 ook geld ingezameld voor Britt.
Zij hebben het mooie bedrag bijeengebracht van €221,01 - dank je wel kinderen en juffrouwen.

De totale opbrengst van vastenactie 2017 was geen €6752,- (er kwam nog wat na!) maar €6800,-

 
Voor wie de besteding van de sponsorgelden wil volgen zijn hieronder de nieuwsbrieven...
2017-nieuwsbrieven\1-2017-Vol twijfels en een soepele start.pdf
2017-nieuwsbrieven\2-2017-Motlopi & Mosima.pdf
2017-nieuwsbrieven\3-2017-Leerlingen en projectenoverzicht.pdf
2017-nieuwsbrieven\4-2017-Tover een lach-acties en kerstkaarten.pdf
2017-nieuwsbrieven\5-2017-De deelprojecten.pdf
2017-nieuwsbrieven\6-2017-Hobbelpad en meer deelprojecten.pdf
2017-nieuwsbrieven\7-2017-Afsluiting met feesten en mooie spullen.pdf
2017-nieuwsbrieven\8-2017-11-06-Update-Britt.pdf