Zuster Clazina
Agatha (Aggie)Stadegaard
 

Ook zij is van Elsendorp...

We hebben alleen nog maar

haar naam en deze foto...

Wie weet meer???