Zusters van en in Elsendorp:

Zuster Egbertina (Henrica) van de Ven
Zuster Columba (Truus) Haegens
Zuster Lambertine (Hendrica) Zomers
Zuster Magdalena (Miet) van Els
Zuster Wilma (Paula) Bouw
Zuster Clazina (Aggie) Stadegaard

Duitse zusters - 40 jaar in Elsendorp van 1939 - 1979

1939 de eerste 3
1940 klooster en kleuterschool klaar
1965 bejaardenhuis aangebouwd
1979 10 juni vertrek terug naar Koblenz
 

1939 jan.

Chantal

wijkverpleging-(later 4e overste)

 

1939

Radegundis

wijkverpleging

 

1939 april

Jukunda

1e overste

+ 4-12-1952 Elsendorp

1940 sept

Vivina

kleuteronderwijs

 

1941 juni

Wiltrud

kleuteronderwijs

+ 1981 Koblenz            (prentje)

1943

Celestine

wijkverpleging - Handel en de Rips

+ 22-8-1944 Elsendorp  (prentje)

1943

Verediana

wijkverpleging - Handel en de Rips

 

 

Palmatia

wijkverpleging (eerste auto)

1971  vertrokken          (prentje)

 

Modualda

2e overste (1962 25 jaar zuster)

+ 23juli1979 Koblenz    (prentje)

 

Berthilde

3e overste

 

 

Radegundis

5e overste

 

1965

Christine

bejaardenzorg

 

 

Menna

keuken

 

 

Demetria

bejaardenzorg

 

 

Lioba

werkzuster

 

 

Mervina

naailessen geven - huiswerk leren

en daarna 6e en laatste overste

 

 

Peregrina

werkzuster

 

 

In memoriam Zuster Palmatia
Woensdag 31 mei 2017 is familie De Bruijn (d’n Bakker) telefonisch op de hoogte gebracht van het overlijden van zuster Palmatia in Koblenz. Zuster Palmatia was de laatste nog in leven zijnde zuster die in het klooster van Elsendorp woonde en werkte als wijkzuster van Elsendorp, maar ook de dorpen Handel en De Rips behoorden tot haar werkgebied. Zij volgde indertijd zuster Verediana op.
In tegenstelling tot haar voorgangster, die aanvankelijk per fiets en later per bromfiets haar zieken bezocht, kreeg zuster Palmatia de beschikking over een auto. Zuster Palmatia was enorm betrokken bij het wel en wee van de Elsendorpse gezinnen. Zij heeft veel moeders bijgestaan tijdens hun kraamperiode. Ze genoot ervan om een pasgeboren baby in bad te mogen doen. Zij heeft heel veel zieken en ouderen met liefde verzorgd en begeleid tijdens hun laatste levensjaren. Samen met dokter Schafrat vormde zij een hecht team wat de zorg voor zieken in Elsendorp betreft.
Ook na naar vertrek naar Duitsland in februari 1971 bleef zij contact houden met heel veel dierbaren in Elsendorp.
Als zij een uitnodiging ontving voor een jubileum of een dorpsevenement probeerde ze altijd aanwezig te zijn. Haar vaste logeeradres was Mientje School, met wie zij zoveel jaren heeft samengewerkt op het zuigelingenen peuterbureau. Dinsdag 6 juni vindt het afscheid van Zuster Palmatia plaats in Koblenz.

Zuster Palmatia, hartelijk dank voor wat u voor ons heeft betekend. Rust in vrede.

Voor onze gemeenschap Elsendorp betekent dit overlijden
een definitief afscheid van het tijdperk:

Zusters van de H. Geest uit Koblenz, werkzaam in Elsendorp van 1939-1979.
We zijn hen heel veel dank verschuldigd.

Het adres is:
Schwestern vom Heiligen Geist
Mutterhaus Marienhof
Moselweißer Straße 122-126
56073 Koblenz

E-Mail: info@svhg.de
Internet: www.svhg.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de laatste zusters in 1979:  1 Mervina (laatste overste) / 2 Demetria / 3 Wiltrud


 

1939

de eerste
3 zusters
komen naar
Elsendorp

 

1940

klooster en kleuterschool klaar

1965 bejaardenhuis aangebouwd

1979
10 juni

bij vertrek terug naar Koblenz

1964

25 jaar
 in
 Elsendorp

Afscheid

na 40 jaar


Receptie voor

het vertrek

 

 

voor een

laatste keer

allemaal

even terug

 in

Elsendorp

                              De website van de Duitse Zusters:  https://www.svhg.de/

 

Deze zusters zijn in Elsendorp begraven (foto december 2016)

 

meer zien van de zusters van Koblenz? 
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/klooster-van-de-h-geest-in-elsendorp
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-zusters-van-de-h-geest